Egzamin gimnazjalny

 

Uczniowie naszego gimnazjum otrzymują zadowalające wyniku z egzaminu gimnazjalnego, dzięki którym szkoła znajduje się na pierwszych miejscach wśród krakowskich szkół. Wyniki mieszczą się w dziewiątym, najwyższym staninie.


 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok szkolny 2018/2019
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 81,3% (średnia szkoły); 66,6% (średnia województwa)
historia i WOS: 79,2% (średnia szkoły); 62,1% (średnia województwa)
matematyka: 80,8% (średnia szkoły); 47,1% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 73,1% (średnia szkoły); 52,4% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 97,7% (średnia szkoły); 69,3% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 91,9% (średnia szkoły); 53,7% (średnia województwa) j. niemiecki poziom podstawowy: 100% (średnia szkoły); 53,8% (średnia województwa)
j. niemiecki poziom rozszerzony: 100% (średnia szkoły); 61,8% (średnia województwa)
Rok szkolny 2017/2018
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 88,5% (średnia szkoły); 70,8% (średnia województwa)
historia i WOS: 81,7% (średnia szkoły); 62,2% (średnia województwa)
matematyka: 85,4% (średnia szkoły); 53,3% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 76,1% (średnia szkoły); 58,7% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 98,1% (średnia szkoły); 69,1% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 91% (średnia szkoły); 52,1% (średnia województwa)
Rok szkolny 2016/2017
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 91% (średnia szkoły); 73% (średnia województwa)
historia i WOS: 72% (średnia szkoły); 61% (średnia województwa)
matematyka: 79% (średnia szkoły); 50% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 66% (średnia szkoły); 54% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 99% (średnia szkoły); 68% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 93% (średnia szkoły); 49% (średnia województwa)
Rok szkolny 2015/2016
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 91% (średnia szkoły); 72,1% (średnia województwa)
historia i WOS: 75,2% (średnia szkoły); 59,3% (średnia województwa)
matematyka: 84,2% (średnia szkoły); 52,9% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 72% (średnia szkoły); 54% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 96,1% (średnia szkoły); 64,9% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 91,3% (średnia szkoły); 45,2% (średnia województwa)
Rok szkolny 2014/2015
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 79% (średnia szkoły); 63% (średnia województwa)
historia i WOS: 85,5% (średnia szkoły); 66,4% (średnia województwa)
matematyka: 87,6% (średnia szkoły); 51,4% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 73,8% (średnia szkoły); 52,1% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 97,7% (średnia szkoły); 67,8% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 93,8% (średnia szkoły); 47,4% (średnia województwa)
Rok szkolny 2013/2014
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 86% (średnia szkoły); 70,6% (średnia województwa)
historia i WOS: 75% (średnia szkoły); 61,2% (średnia województwa)
matematyka: 83% (średnia szkoły); 50,4% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 72% (średnia szkoły); 54,7% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 97% (średnia szkoły); 68% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 94% (średnia szkoły); 45% (średnia województwa)
Rok szkolny 2012/2013
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 79% (średnia szkoły); 64% (średnia województwa)
historia i WOS: 76% (średnia szkoły); 60% (średnia województwa)
matematyka: 73,4% (średnia szkoły); 51% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 80% (średnia szkoły); 63% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 96% (średnia szkoły); 64% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 86% (średnia szkoły); 45% (średnia województwa)
Rok szkolny 2011/2012
Wyniki z poszczególnych przedmiotów:
j. polski: 85% (średnia szkoły); 68% (średnia województwa)
historia i WOS: 78% (średnia szkoły); 63% (średnia województwa)
matematyka: 75% (średnia szkoły); 50% (średnia województwa)
przedmioty przyrodnicze: 66% (średnia szkoły); 51% (średnia województwa)
j. angielski poziom podstawowy: 93% (średnia szkoły); 64% (średnia województwa)
j. angielski poziom rozszerzony: 82% (średnia szkoły); 45% (średnia województwa)
Lata 2002-2011