V WOJEWÓDZKI KONKURS POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA.
OLGA TOKARCZUK

 

Lista nagrodzonych w konkursie plastycznym

Komisja oceniła nadesłane prace plastyczne.

Poniżej publikujemy listę osób nagrodzonych w konkursie plastycznym.

Szczegółowe wyniki (poszczególne miejsca) zostaną ogłoszone na uroczystym rozdaniu nagród, które odbędzie się 23 listopada 2022 roku o godz. 10.00 w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Noblistów Polskich przy ul. Pachońskiego 5m w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy na galę finałową.

Lista nagrodzonych w konkursie plastycznym

V EDYCJA KONKURSU PRZEDŁUŻONA!

Informujemy, że ze względów organizacyjnych czas trwania V edycji Wojewódzkiego Konkursu Polscy Laureaci Nagrody Nobla zostaje przedłużony. Prace będzie można nadsyłać jeszcze we wrześniu - rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2022. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Drodzy Uczniowie i Szanowni Nauczyciele!

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie po raz piąty organizuje Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest  Oldze Tokarczuk.

Cel, jaki przyświeca organizatorom, to przede wszystkim przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki wybitnej Polki i noblistki w dziedzinie literatury. Mamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie małopolskich szkół podstawowych i szkół średnich licznie przystąpią do proponowanego konkursu, pogłębiając swoją wiedzę dotyczącą twórczości Olgi Tokarczuk. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

  1. Pismo przewodnie konkursu
  2. Informacje o konkursie
  3. Harmonogram konkursu
  4. Regulamin konkursu plastycznego Olga Tokarczuk inaczej - kreatywny portret pisarki
 

 

IV WOJEWÓDZKI KONKURS POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA.
WISŁAWA SZYMBORSKA

Lista nagrodzonych w konkursie literacko-oratorskim i plastycznym

We wtorek, 19 marca zakończyliśmy przesłuchania w konkursie literacko-oratorskim Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Wisława Szymborska.  Komisja oceniła także nadesłane prace plastyczne.

Poniżej publikujemy listę osób nagrodzonych w konkursie oratorsko-literackim i plastycznym. Szczegółowe wyniki (poszczególne miejsca oraz wyróżnienia) zostaną ogłoszone na uroczystym rozdaniu nagród, które odbędzie się 26 marca o godz. 10.00 w budynku Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Krakowie przy ul. Kluczborskiej 3.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy na galę finałową.

Zobacz:
Lista nagrodzonych w konkursie literacko-oratorskim
Lista nagrodzonych w konkursie plastycznym

 

 

Drodzy Uczniowie i Szanowni Nauczyciele!

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich już czwarty raz organizuje Wojewódzki Konkurs Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest postaci i twórczości Wisławy Szymborskiej.

Konkurs został objęty m.in. honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały oraz partnerstwem Miasta Krakowa.

Cel, jaki przyświeca organizatorom, to przede wszystkim przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetki wybitnej Polki, noblistki, a także jej twórczości. Mamy nadzieję, że podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie małopolskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych licznie przystąpią do proponowanego konkursu, pogłębiając swoją wiedzę dotyczącą życia
i twórczości Wisławy Szymborskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów znajdują się w załącznikach

Organizatorzy Konkursu

Załączniki:
1. Informacje o konkursie
2. Harmonogram konkursu
3. Regulamin konkursu literacko-oratorskiego kl. 4-6
4. Regulamin konkursu literacko-oratorskiego kl. 7-8 i Gim 
4. Regulamin konkursu plastycznego kl. 1-3
5. Regulamin konkursu plastycznego kl. 4-7 i Gimnazjum

 
 
 

Nagrodzeni w III Wojewódzkim Konkursie Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska – Curie

W środę, 21 marca zakończyliśmy przesłuchania w konkursie literacko-oratorskim "Wybitna uczona i kobieta niezwykła – największe marzenia Marii Skłodowskiej – Curie" w ramach III Wojewódzkiego Konkursu Polscy Laureaci Nagrody Nobla. Maria Skłodowska - Curie. 

Jury konkursowe wyłoniło także zwycięzców konkursów plastycznych: "Maria Skłodowska – Curie w swoim laboratorium – ilustracja" oraz "Maria Skłodowska – Curie inaczej – kreatywny portret uczonej".

Poniżej publikujemy listę osób nagrodzonych w konkursie oratorsko-literackim i konkursie plastycznym. Szczegółowe wyniki (poszczególne miejsca oraz wyróżnienia) zostaną ogłoszone na uroczystym rozdaniu nagród, które odbędzie się 23 marca o godz. 9.30 w sali teatralnej w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2 (Oficyna Wschodnia).

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy na galę finałową.

Listy nagrodzonych:

  1. Konkurs literacko-oratorski
  2. Konkurs plastyczny (wszystkie poziomy)