Egzamin po szkole podstawowej

 

Nasi uczniowie dzięki wysokim wynikom egzaminu po szkole podstawowej co roku znajdują się na liście najlepszych małopolskich szkół podstawowych. Nasze wyniki mieszczą się w dziewiątym, najwyższym staninie.


 

Wyniki egzaminów po szkole podstawowej

Rok szkolny 2019/2020
Wyniki sprawdzianu z poszczególnych przedmiotów:
j. polski - 75,9% (średnia szkoły); 62% (średnia województwa)
matematyka - 71,95% (średnia szkoły); 61,03% (średnia województwa)
j. angielski - 85,42% (średnia szkoły); 56,9% (średnia województwa)
j. niemiecki - 83% (średnia szkoły); 52,8% (średnia województwa)
Rok szkolny 2018/2019
Wyniki sprawdzianu z poszczególnych przedmiotów:
j. polski - 82% (średnia szkoły)
matematyka - 91,7% (średnia szkoły)
j. angielski - 96,5% (średnia szkoły)
Rok szkolny 2015/2016
Wyniki sprawdzianu z poszczególnych przedmiotów:
j. polski - 85% (średnia szkoły); 73,3% (średnia województwa)
matematyka - 82,7% (średnia szkoły); 58,2% (średnia województwa)
j. angielski - 95,7% (średnia szkoły); 73,3% (średnia województwa)
Rok szkolny 2014/2015
Wyniki sprawdzianu z poszczególnych przedmiotów:
j. polski - 91,4% (średnia szkoły); 74,4% (średnia województwa)
matematyka - 90% (średnia szkoły); 64,3% (średnia województwa)
j. angielski - 98,5% (średnia szkoły); 87,3% (średnia województwa)
Rok szkolny 2013/2014
Średni wynik szkoły - 36,6 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 23,4 pkt/40 pkt
Rok szkolny 2012/2013
Średni wynik szkoły - 34,5 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 25,1 pkt/40 pkt
Rok szkolny 2011/2012
Średni wynik szkoły - 30,9 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 23,7 pkt/40 pkt
Rok szkolny 2010/2011
Średni wynik szkoły - 33,5 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 26,2 pkt/40 pkt
Rok szkolny 2009/2010
Średni wynik szkoły - 33,29 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 25,61 pkt/40 pkt
Rok szkolny 2008/2009
Średni wynik szkoły - 31 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 23,4 pkt/40 pkt
Rok szkolny 2007/2008
Średni wynik szkoły – 35,2 pkt/40 pkt
Średni wynik w województwie - 26,7 pkt/40 pkt