Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022!

 

Klasy 1-3

 

Nauczanie w Prywatnej Szkole im. Noblistów Polskich w Krakowie odbywa się w niewielkich grupach uczniowskich (do 20 osób w klasie), w życzliwej atmosferze, z dbałością o bezpieczeństwo dzieci. W Prywatnej Szkole Podstawowej dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi (m.in. tablice interaktywne), pracownią komputerową, plastyczną, salą taneczną i gimnastyczną. Prywatna Szkoła Podstawowa objęta jest także systemem monitoringu wizyjnego. 


Wzbogacona oferta dydaktyczna

- 5 godzin j. angielskiego (tygodniowo)
- 2 godziny drugiego języka obcego (hiszpański, niemiecki lub francuski)
- zajęcia w ramach projektu "Pracownia Noblistów"
- zajęcia plastyczne
- zajęcia muzyczne
- zajęcia komputerowe
- gimnastyka korekcyjna i taniec
- zajęcia reedukacyjne
- kółka zainteresowań


 

Organizujemy

- wycieczki
- lekcje muzealne
- wyjścia do kin, teatrów, galerii
- imprezy okolicznościowe
- wyjazdy na warsztaty naukowe
- konkursy i projekty edukacyjne
- wyjazdy narciarskie

Zapewniamy

- opiekę od godz. 7:30 do 17:30
- naukę na jedną zmianę
- opiekę pielęgniarki
- doradztwo i opiekę psychologiczną
- zajęcia z logopedą
- możliwość korzystania z obiadów
- możliwość korzystania z zajęć świetlicowych
- zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców