Zajęcia dodatkowe

 
Zajęcia dodatkowe

Taniec

Zajęcia umożliwiają rozwój ucznia zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Za pomocą tańca uczeń rozwija świadomość swojego ciała, poprawia funkcjonowanie organizmu, ćwiczy pamięć, uczy się pracy w grupie, rozwija kreatywność, a co najważniejsze relaksuje się aktywnie. Podczas zajęć poznaje różnorodne techniki i formy tańca nowoczesnego oraz nazewnictwa, a także historię tańca. Zajęcia umożliwiają również rozwijanie umiejętności prezentowania się przed szerszą publicznością.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe, tzw. SKS-y dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe i udoskonalić grę w piłkę nożną, koszykówkę, czy siatkówkę. Zajęcia sportowe są dostępne dla uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych.


 
Zajęcia dodatkowe

Basen

Dodatkową formą aktywności fizycznej dla naszych uczniów są cotygodniowe zajęcia na basenie. Dzieci uczą się podstawowych technik pływackich, co daje im możliwość udziału i zdobywania medali w zawodach pływackich na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pływanie jest także formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek.

Zajęcia dodatkowe

Szachy

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z historią, odmianami i zasadami gry w szachy, która nosi znamiona "królewskiej". Przede wszystkim mają możliwość prowadzanie fascynujących rozgrywek pomiędzy sobą a także z prowadzącym zajęcia. Zajęcia umożliwiają także rozwój logicznego myślenia przez uczniów oraz uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.


 
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia przygotowujące do egzaminów językowych Cambridge

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają umiejętności komunikacyjne, czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz poszerzają znajomość tematów leksykalno – gramatycznych, które są wymagane podczas certyfikowanych międzynarodowych egzaminów Cambridge takich jak: "Starters" (kl. 2 SP); "Movers" (kl. 3-4 SP); KET (kl. 5-8SP); FCE (kl. LO).

Zajęcia dodatkowe

Koła Zainteresowań

Celem zajęć dodatkowych z przedmiotów dydaktycznych jest poszerzanie wiedzy zdobytej na zajęciach, a także odpowiedź na nurtujące pytania ucznia. Cotygodniowe spotkania mają za zadanie przygotować do Przedmiotowych Małopolskich Konkursów Kuratoryjnych, olimpiad i konkursów ogólnopolskich.

Koła Zainteresowań:
- kl. 0-3
- kl. 4-6
- kl. 7-8

 
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia plastyczne

Zajęcia umożliwiają rozwijanie wyobraźni, a także możliwość poznania różnorakich technik plastycznych. Wykonane prace na zajęciach biorą udział w konkursach międzyszkolnych, a także są sprzedawane na szkolnych kiermaszach. Zajęcia prowadzone są w kilku grupach wiekowych: kl. 0-3 SP, kl. IV-VIII SP.

Zajęcia dodatkowe

K3- zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze

Podczas zajęć uczniowie otrzymują pomoc nauczyciela przy odrabianiu prac domowych, zagadnień gramatycznych, utrwalaniu bieżącego materiału i doskonalenie wiedzy zdobytej na lekcjach. Ponadto w przypadku nieobecności w czasie lekcji, mogą napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę.


 
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rytmiczno-ruchowe

Celem zajęć jest uwrażliwienie na różne rodzaje muzyki oraz ruch. W trakcie ich trwania dzieci mają dużo swobody, przez co uczestnicy chętnie tańczą i spontanicznie wyrażają emocje ruchem. Proponowany repertuar do śpiewania jest inny niż realizowany w ramach programu szkolnego. Podstawowe aktywności w trakcie zajęć to ruch, taniec, śpiew i gra na instrumentach.

Zajęcia dodatkowe

Piłka nożna

Zajęcia mają pozytywny wpływ na ogólną sprawność fizyczną dzieci. Stwarzają jednocześnie możliwość poznania poprzez zabawę podstawowych umiejętności z zakresu gry w piłkę nożną. W trakcie zajęć dzieci uczą się także zasad fair play i co istotne w kontekście dalszej edukacji oswajają ze współzawodnictwem.


 
Zajęcia dodatkowe

Kółko Przyrodnicze

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom bioróżnorodności świata roślinnego i zwierzęcego. Uczniowie w ciekawy sposób, poprzez filmy edukacyjne i przyrodnicze, zapoznają się z ciekawymi gatunkami roślin i zwierząt, które w nietypowy sposób przystosowują się do specyficznych warunków życia na lądzie i w wodzie. W ramach kółka uczniowie są przygotowywani do konkursów przyrodniczych (Świetlik), na zajęciach przeprowadzamy ćwiczenia – doświadczenia związane z tematyką konkursu.

Zajęcia dodatkowe

Robotyka

W trakcie zajęć uczniowie budują roboty z wykorzystaniem zestawów LEGO NXT 2.0. Zapoznają się z działaniem poszczególnych czujników oraz jednostki centralnej. Poznają także podstawy programowania robotów z wykorzystaniem środowiska Mindstorms nxt 2.0.


 
Zajęcia dodatkowe

Kółko Teatralne

Celem zajęć jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań teatrem oraz przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej. Uczniowie na zajęciach poznają podstawowe pojęcia związane z teatrem, doskonalą technikę czytania i recytacji, pracują nad dykcją, poprawnym oddychaniem i emisją głosu, mimiką, gestykulacją i innymi środkami artystycznego wyrazu. Aktywny i twórczy udział w zajęciach umożliwia uczniom rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania, a także wziąć udział w przygotowanych przedstawieniach.