Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022!

 

Oddział zerowy

 

Nauczanie w naszej szkole odbywa się w niewielkich grupach uczniowskich (do 20 osób w klasie), w życzliwej atmosferze, z dbałością o bezpieczeństwo dzieci. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi (m.in. tablice interaktywne), pracownią komputerową, plastyczną, salą taneczną i gimnastyczną. Szkoła objęta jest systemem monitoringu wizyjnego. 


Wzbogacona oferta dydaktyczna

- 5 godzin j. angielskiego (tygodniowo)
- zajęcia w ramach projektu Pracownia Noblistów
- zajęcia komputerowe
- zajęcia rytmiczno - muzyczne
- zajęcia plastyczne
- gimnastyka korekcyjna i taniec
- kółka zainteresowań

 

Organizujemy

- wyjścia do teatru i kina
- wycieczki edukacyjne
- imprezy okolicznościowe
- konkursy i projekty edukacyjne

Zapewniamy

- opiekę od godz. 7:30 do 17:30
- opiekę pielęgniarki
- opiekę psychologiczną
- zajęcia z logopedą
- możliwość korzystania z obiadów
- możliwość korzystania z zajęć świetlicowych
- zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców (dodatkowo płatne)