Misja i wizja

 

Prywatne Szkoły im. Noblistów Polskich zrodziły się z pasji, z przekonania, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale również, a może przede wszystkim, miejsce kształtowania charakteru.

Naszym podstawowym celem jest wspieranie i rozwijanie w młodych ludziach ciekawości świata, dociekliwości, tolerancji, poczucia własnej przynależności; osobowości, która szanuje odmienność i różnice. Pragniemy, aby młody człowiek, opuszczający szkołę, posiadał zarówno wiedzę jak i wiarę w siebie, która pozwoli mu stanąć w obronie własnych wartości.

Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje o szkole i jej historii, o naszej pracy, tradycjach i działaniach. Mam nadzieję, że będą one dla Państwa pomocne w podjęciu tak ważnej decyzji, jaką jest wybór szkoły. Zapraszam również do odwiedzenia szkoły, żeby sprawdzić, czy jest to odpowiednie miejsce dla Waszego dziecka.