Projekty 2020/2021


 

PRACOWNIA NOBLISTÓW

Zajęcia będą podzielone na 4 przemienne bloki, które cyklicznie będą się powtarzać. W ramach projektu „Pracownia Noblistów” uczniowie klas 0-III będą uczestniczyli w zajęciach „Szkolne laboratorium”, „Mały odkrywca”, „Kreatywne myślenie” oraz „Konstrukcja z elementami oprogramowania”.
Będą to zajęcia obowiązkowe w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

 

 
 

 
 

 

English in action

Zajęcia (w wymiarze 1 godziny tygodniowo) będą realizowane między innymi metodą Total Physical Response zakładającą interaktywność nauczania i wielozmysłowość jako naturalną podstawę przyswajania języka. Zajęcia będą się odbywać z wykorzystaniem, charakterystycznych dla wieku wczesnoszkolnego, form - takich jak wiersze, rymowanki, piosenki, bajki, baśnie, oraz gry i zabawy edukacyjne. Ich celem jest rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego, kształtowanie umiejętności mówienia i autoprezentacji, przełamywanie barier związanych z porozumiewaniem się, doskonalenie wymowy, poszerzanie słownictwa oraz wdrażanie do odkrywania bogactwa kulturowego krajów anglojęzycznych.

 

 

Dodatkowy język obcy

Drugi język obcy (niemiecki, hiszpański lub francuski wybrany poprzez deklarację) prowadzony będzie w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na zajęciach wykorzystane zostaną metody, które pozwolą na stopniowe oswajanie z językiem, co stanowić będzie bazę do rozwijania kompetencji w starszych klasach.

 

 

Szlakiem krakowskich muzeów

Projekt „Szlakiem krakowskich muzeów” ma za zadanie podkreślić więzi z regionem, wzbogacić wiedzę uczniów, nauczyć jak dostrzegać piękno ludzkich doznań, rozumieć bieg dziejów i jak odnajdywać własne miejsce we współczesności.

 

 

Akademia Sportu i Rekreacji

Projekt skierowany jest do uczniów klas 0-3. Jego celem jest zachęcenie uczniów do różnych form ruchu oraz rozwijanie ich sportowych zainteresowań. Naszym marzeniem jest, by każdy z nich w dorosłym życiu znalazł swój sposób na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

 

 

"Szkoła promujące zdrowie"

Projekt ma na celu edukację prozdrowotną uczniów i rodziców. Jego zadaniem jest propagowanie zdrowego trybu życia. Podejmowane inicjatywy mają zachęcić uczniów do dobrych nawyków żywieniowych, odpowiedniego wykorzystania czasu na naukę, sport i rekreację, a także do troski o drugiego człowieka i środowisko. 

 

 

"Młodzi Przedsiębiorczy"

Projekt realizowany w naszej szkole po raz piąty. Biorą w nim udział uczniowie klas licealnych wraz z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie. "Młodzi przedsiębiorczy" to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach.