Egzamin na kartę rowerową

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej w czwartek 6 czerwca przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Składał on się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza sprawdzała znajomość znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego. W części praktycznej zdający musieli wykazać m.in.  umiejętnością wykonania slalomu, ósemki czy odpowiedniego reagowania na znaki drogowe.

Egzamin przeprowadził Pan Dyrektor Sławomir Barszcz oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej.

Facebook