Klub Badacza Przyrody przeprowadził badania i obserwacje!

W październiku członkowie Klub Badacza Przyrody (uczestnicy Koła Przyrodniczego) kilkukrotnie odwiedzili pobliski park, aby przeprowadzić liczne obserwacje i badania. Mierzyli grubość pnia brzozy, topoli, kasztanowca, jarzębiny, czy klonu. Porównywali różnorodność kory okrywającej wnętrze drzewa. Z pomocą lupy dostrzegli , że pień drzewa do doskonały dom dla mrówek i drobnych pająków. Co niektórzy w dostrzegli w pniach drzew dziuple, które stanowią schronienie dla wiewiórek.

Zgłębianie tajemnic drzew i obserwacji parku przerywał niejednokrotnie jesienny wiatr, który zachęcił uczniów do wspaniałych zabaw z liśćmi.  Po zajęciach uczniowie z trudem wracali do szkoły, bo pomysłów na zabawy i chęci kolejnych obserwacji nie było końca.

Zajęcia Klubu Badacza Przyrody (Koło Przyrodnicze) organizowane są w ramach projektu Nobliści 2.0. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Facebook