- 29-letnie doświadczenie edukacyjne
- nowoczesny budynek
- wsparcie w rozwoju zainteresowań i profesjonalna pomoc w rozwijaniu indywidualnego potencjału
- promocja i wsparcie uczniów w aplikacjach na zewnętrzne programy edukacyjne
i konkursy jak stypendia BAS lub Droga na Harvard
- obozy naukowe
- indywidualne podejście do ucznia
- przygotowanie i organizacja międzynarodowych testów FCE lub IELTS we współpracy z British Council
(wynik egzaminu IELTS jest wymagany w rekrutacji na studia zarówno w Anglii jak i USA)
- akademicki tutorial z doktorantami Oxford, Cambridge i Ivy Leauge we współpracy z Collegium Invisibile
dla wyróżniających się i sprofilowanych uczniów
- profesjonalna kadra pedagogiczna
- wieloaspektowa współpraca z wyższymi uczelniami
- stypendia dla najlepszych uczniów

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy uczniów do klas:

I z rozszerzonym językiem angielskim:
drugi język do wyboru: 
język hiszpański, język niemiecki (min. 2 godz.)
przedmioty rozszerzone
Obowiązkowo dwa rozszerzenia:
* język angielski od klasy pierwszej
*jeden z następujących przedmiotów:
(język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka)

  1. Szkoła zatwierdza wybór drugiego przedmiotu jako rozszerzonego na podstawie preferencji wyboru dokonanych przez kandydatów
  2. Szkoła zatwierdza dwa przedmioty spośród wymienionych w pkt. 1b.

UWAGA: Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie testów poziomujących, które odbędą się w terminie podanym przez Dyrektora Szkoły.

Warunkiem utworzenia klasy jest 20 uczniów w klasie!

 

 

Szczegółowe informacje

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Krakowie
ul. Pachońskiego 5m
tel.: +48 600 961 414
+48 515 02 02 02
facebook.com/noblisci
Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 17.00