Nasza szkoła jest Szkołą Promującą Zdrowie

Trzy lata temu zostaliśmy przyjęci do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania oraz kreatywnej pracy wielu osób. Edukacja prozdrowotna zawsze była tematem aktualnym w naszej szkole, dlatego w 2015 roku postanowiliśmy sformalizować nasze działania i przystąpić do programu.

Efektywna współpraca całej społeczności szkolnej oraz kontakty ze środowiskiem lokalnym sprawiły, że mogliśmy ubiegać się o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i nasze starania zakończyły się sukcesem. We wrześniu 2018 roku otrzymaliśmy certyfikat.

Nasza Szkoła jest Szkołą Promującą Zdrowie!

Facebook