Samorząd

 

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Dla lepszego działania samorządu wybierani są jego przedstawiciele. Ich wybór dokonuje się poprzez głosowanie. Poprzedzone jest ono tzw. "kampanią wyborczą", podczas której chętni kandydaci na przewodniczącego samorządu przez tydzień mają zaprezentować swój program wyborczy: jakie działania będą podejmować, co chcieliby zmienić w szkole, jak chcą wcielić w życie swoje plany.

Do głównych zadań Samorządu Szkolnego należy: 
- reprezentowanie uczniów przed władzami szkoły oraz poza szkołą
- dbanie o przestrzeganie praw uczniów
- realizacja pomysłów uczniów związanych z uatrakcyjnieniem i organizacją szkolnego życia (dyskoteki, przedstawienia, festyny itp.)

Rada Samorządu 2018/2019

 

Facebook