Zawieszenie zajęć w szkole – nauka online.

Zgodnie z decyzją ministerialną w dniach 15-25 marca zawieszone zostały zajęcia na terenie szkół w Polsce. Jest to dla nas wszystkich trudna sytuacja, która wymaga odpowiedzialnego podejścia do zalecanych środków zapobiegawczych. Przypominamy, że powinien to być czas przebywania w domach i ograniczenia kontaktu z innymi.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia lekcyjne będziemy prowadzić online za pośrednictwem platformy e-learningowej. Wszystkie szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia przekazane zostaną za pomocą dziennika elektronicznego.

Zachęcamy Uczniów do podjęcia wyzwania i zapraszamy do pracy już od 16 marca!

Facebook