Dla rodziców


 

Dostęp do e-dziennika

Dostęp do e-dziennika jest możliwy poprzez wpisanie loginu i hasła, które otrzymaliście Państwo od szkoły.
Aplikacja mobilna e-dziennik Film jak zalogować się do e-dziennika.

 

Psycholog szkolny

Harmonogram dyżurów:

Dyżury nauczycieli

 
W obecnej sytuacji epidemiologicznej dyżury nauczycieli zostają odwołane. Prosimy o kontakt za pomocą dzienniczka internetowego.